Általános Szerződési feltételek- Egyéni Vállakozó


Kérjük, mielőtt szerződni szeretne, figyelmesen olvassa át általános szerződési feltételeinket. Kérjük csak abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásunk, ha szerződésünk minden pontjával egyet ért.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal. 
A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Amennyiben a szerződésben foglaltak nem teljesülnek a megrendelő hibája okán (a készülék nem elhelyezhető, nem hozzáférhető helyen helyezkedik el), a megrendelő a szerelőnek kiszállási díjat köteles fizetni.

Megrendelés esetén, minden esetben a megrendelő és a szállító között a megrendelés pillanatától kezdve szerződés lép életbe. Megrendelés esetén ezen feltételek, automatikusan elfogadásra kerülnek. 

Amennyiben a  szerződésben foglaltak nem kerülnek olvasásra, nem mentesíti a megrendelőt a kötelezettségek alól. 

A megrendelés minden esetben fizetési kötelezettséggel jár, mely alapján nem teljesült megrendelés esetén cégünk jogosúlt a készülék vételárának behaljására. 

A weboldalon feltüntetett díjmentes országos kiszállás, csak teljesült megrendelés esetén él.

Fontos információ, hogy a termékek sorozatszámában némi eltérés előfordúlhat, miven folyamatosan fejlesztés alatt állnak. A termékek minden esetben ugyanolyan paraméterekkel rendelkeznek, így előzetes értesítést ezen változtatások nem igényelnek.

Nem teljesült megrendelés esetén a szállító jogosult kiszállási díjat kérni, melynek maximális mértéke 480 Ft/km.

Szolgáltató adatai

Név: Rednic Olivér egyéni vállalkozó

Székhely: 2120 Dunakeszi Garas utca 24 fszt. 1.
Képviselő neve: Rednic Olivér
Nyilvántartásbavételi szám : 56857520
Adószám: 58341186-1-33
Fgáz azonosító: 1000000056145
Számlavezető pénzintézet: Erste Bank 
Pénzforgalmi jelzőszám: 1160006-00000000-97628895
Telefonszám: +36702808350
E-mail: info@hübeklíma.hu
A szerződés nyelve: magyar

Rendelés menete 

o   A megvásárolni kívánt szolgáltatást emailben küldje el az info@hübeklíma.hu emailcímre.

o   A szolgáltatásról egyeztetés fog történni emailben.

o   E-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. 

o   A beérkezett megrendelését telefonon minden esetben visszaigazoljuk, illetve egyeztetjük az adatokat!

o   Országos ingyenes kiszállás, abban az esetben, ha a telepítés megoldható. Amennyiben nem, 200 Ft/km kiszállási díj megfizetése kötelező.

Szerelés során felmerülő problémák (vezeték elfúrása, csövek megsértése, homlokzati sérülés), minden esetben a megrendelő saját felelőssége. 

Áraink

A honlapon feltüntetett készülék árak minden esetben tartalmazzák a 27%-os áfát. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
A honlapon feltüntetett szolgáltatás árak nem tartalmazzák az áfát, de kis adózóként történik a szolgáltatás nyujtása, így áfa mentes.

Jogszabályok

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;

Számlázás

Társaságunk a 2007. évi CXXVII. törvény 175. §. szerinti elektromos számlát állít ki. Ön a jelen ÁSZF elfogadásával belegyezését adja az elektronikus számla alkalmazásához.

Garanciális feltételek

A készülékek esetén évente 2db karbantartás kötelező. Ennek díját minden évben a szállító szabja meg. Karbantartás hiányában a garancia érvényességét vesztheti. A garancia további feltétele a készüléken a boritás belső részén elhelyeztett matrica sértetlensége.

Jótállás

Hibás készülék esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az Eladó jótállásra köteles. A jótállás a garanciális feltételek teljesítése esetén érvényesíthető. Hiányuk esetén a megrendelő követeléssel nem állhat fel a szállítóval szemben. A garancia karbantartáshoz kötött. Amennyiben a gyártó által előírt karbantartások (átalában évi 2db, mely maximálisan 6 hónap) nem lettek elvégezve, számlával nem tudja igazolni, a szállító megtagathatja a garanciális kérelmet. 

Szerelési garancia

Cégünk az általunk beszerelt készülékek szerelésére 1 év garanciát vállal. Ez nem vonatkozik a gyártó által előírt garancia időtartamra, feltételekre. Tehát például amennyiben a készülékben található gáz, szerelési hiba következtében távozott, cégünk egy éven belül vállalja ennek javítását. Ezen időtartamon kívül a javítás díjköteles. 

Online vitarendezés

Amennyiben Ön bármilyen panasszal, problémával nem szeretne azonnal bírósághoz fordulni, az alábbi elérhetőségen lehetősége nyúlik az online vitarendezésre. 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

Hibás ár 

Cégünknél a maximális ügyfél elégedettségek mellet, sajnos előfordulhat, hogy honlapunkon hibás termék, leírás, ár jelenik meg. Cégünk az alábbi elírások esetén nem köteles az ajánlatot elfogadni, visszautasíthatja az. Ezen esetben a megrendelővel szemben semmilyen követelés nem várható el, fizetési kötelezettsége nincs. Bármilyen felmerülő elírás esetén, cégünk felelőséget nem tud vállalni a hibákért.

Fizetési módok

A fizetés lehetséges előre utalással, és utánvételes fizetéssel is.

·        Készpénzes fizetés a helyszínen

·        Átutalásos fizetés (azonnali utalás, fizetés a helyszínen, melynek beérkezéséig alkalmazottaink a helyszínt nem hagyhatják el. A vállalkozás utólagos fizetési haladékot nem tud biztosítani, nem teljesült azonnali utalás után a szerelők a készüléket azonnal leszerelik, és le-felszerelési díjat számláznak ki az ügyfél részére, mely bruttó 150.000 Ft. Amennyiben ezen díj nem kerül kiegyenlítésre, vállalkozásunk végrehajtást indítványoz.)

Cégünknek késedelmes, utólagos fizetést nem áll módunkban elfogadni. A termék kifizetéséig a termék tulajdoni joga a szállítót illeti meg.

Teljesítési határidő

A szállító köteles a megrendeléstől számítottan 60 munkanapon belül a megrendelésnek eleget tenni. Nem teljesült megrendelés esetén a megrendelő elállhat az alábbi szerődéstől. 

Elállási jog

Mi az az elállási jog?

Míg egy üzletben, vagy bemutatóteremben úgy tudsz vásárolni, hogy látod, vagy néha akár ki is próbálhatod a megvásárolandó terméket, egy webáruház esetében erre nincs lehetőséged. Ezért pedig előfordulhat, hogy a termékfotó csalóka, jóval szebb, mint a valóság. Vagy még rosszabb esetben működési vagy esztétikai hibás terméket kapsz kézhez.

A vásárlók védelme érdekében jött létre a 14 napos elállás lehetősége, miszerint a kézhezvétel után 14 nappal bármiféle indok nélkül elállhatsz a készülék vásárlástól, és az eladó köteles visszafizetni a termék  vételárát. 

Mikor van szükség az elállási nyilatkozatra?

Ahhoz, hogy éljünk az elállási joggal, két teendőnk van. Be kell jelenteni a szándékunkat a webáruház felé, és vissza kell juttatni a terméket a webáruháznak. Fontos, hogy ennek az összes felmerülő költsége a vevőt terheli ! A terméket kizárólag sértetlen állapotban, sérülésmentes csomagolásban, újra eladható állapotban köteles a szállító visszavenni. Ezen feltételek sértése esetén a szállító elutasíthatja a kérelmet.

Értékcsökkentés 

Az eladónak lehetősége van a sérült termék visszavételére is, értékcsökkentés esetén. Az értékcsökkentés mértéke nem haladhatja meg az 50%-ot. 

Kellékszavatosság

A termék megérkezését követően észlelt hiba esetén, a megrendelő élhet kellékszavatossági jogával. Amennyiben a hiba egyértelműen bizonyítható, a szállító köteles a hibát javítani. A megrendelő a cikk átvételét követően köteles a hibát jelezni. Erre legfeljebb 1 hónap áll rendelkezésre. 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Szerzői jogok

A 1999. évi LXXVI. törvény alapján a weboldalon felhasznált tartalmak, dokumentumok, és logók jogvédelem alatt állnak. Ezek felhasználása tilos. Felhasználás esetén a szerző engedélye szükséges. 

Panaszkezelési lehetőségek

A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbi információkat:

1.       a fogyasztó neve, lakcíme,

2.       a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

3.       a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

4.       a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

5.       a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,

6.       a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

7.       telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:
Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint. Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

1.       a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

2.       a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,

3.       ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,

4.       a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,

5.       a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését

6.       a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,

7.       a testület döntésére irányuló indítványt,

8.       a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: abeck@pbkik.humbonyar@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.humariann.matyus@bkmkik.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: szilvi@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. III. emelet 331.
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

Hatályos: 2022.03.11-től.

Dunakeszi, 2022.03.10